کانال مهندسی فرآیند http://processeng.ir 2020-11-26T09:25:46+01:00 text/html 2018-01-06T15:00:00+01:00 processeng.ir ادمین کانال اصول انتقال حرارت و جرم اینکروپرا http://processeng.ir/post/45 <div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Fundamentals of Heat and Mass Transfer 7th ed | Telegram ID @ProcessEng">Fundamentals of Heat and Mass Transfer 7th ed</a><br><br></font></font></div><div align="center"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 500px;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Fundamentals of Heat and Mass Transfer 7th ed @ProcessEng"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/648/1942455/PDF/025.png" alt="Fundamentals of Heat and Mass Transfer 7th ed @ProcessEng" width="250" vspace="0" hspace="0" height="250" border="0" align="bottom"></a></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="240" height="179" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 250px; direction: ltr;"><div align="right"><font style="" face="Mihan-Iransans">عنوان فارسی: اصول انتقال حرارت و جرم اینکروپرا<br></font></div><br><font color="#CC0000">Title</font>: Fundamentals of Heat and Mass Transfer 7th ed<br><font color="#CC0000">Authors</font>: Theodore L. Bergman,‎ Adrienne S. Lavine,‎ Frank P. Incropera <br>Wiley | 2011| 1076 pages | True PDF | 13.8 MB<br><font color="#CC0000">Source</font>: <a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">Process Engineering Channel</a><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">منبع: <font size="1"><a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">کانال مهندسی فرآیند</a></font></font></div></td></tr></tbody></table><font size="1" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.<br></font></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-12-07T03:00:00+01:00 processeng.ir ادمین کانال حل المسائل پدیده های انتقال http://processeng.ir/post/43 <div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Solution Manual Transport Phenomena 2th Ed | Telegram ID @ProcessEng">Solution Manual Transport Phenomena 2th Ed</a><br><br></font></font></div><div align="center"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 500px;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Solution Manual Transport Phenomena 2th Ed @ProcessEng"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/648/1942455/PDF/024.png" alt="Solution Manual Transport Phenomena 2th Ed @ProcessEng" width="250" vspace="0" hspace="0" height="250" border="0" align="bottom"></a></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="240" height="179" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 250px; direction: ltr;"><div align="right"><font style="" face="Mihan-Iransans">عنوان فارسی: حل المسائل پدیده های انتقال<br></font></div><br><font color="#CC0000">Title</font>: Solution Manual Transport Phenomena 2th Ed<br><font color="#CC0000">Authors</font>: R. Byron Bird,‎ Warren E. Stewart,‎ Edwin N. Lightfoot<br>Wiley | 2002 | 716 pages | True PDF | 38.4 MB<br><font color="#CC0000">Source</font>: <a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">Process Engineering Channel</a><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">منبع: <font size="1"><a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">کانال مهندسی فرآیند</a></font></font></div></td></tr></tbody></table><font size="1" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.<br></font></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-12-06T16:00:00+01:00 processeng.ir ادمین کانال پدیده های انتقال http://processeng.ir/post/42 <div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Transport Phenomena 2th Ed | Telegram ID @ProcessEng">Transport Phenomena 2th Ed</a><br><br></font></font></div><div align="center"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 500px;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Transport Phenomena 2th Ed @ProcessEng"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/648/1942455/PDF/023.png" alt="Transport Phenomena 2th Ed @ProcessEng" width="250" vspace="0" hspace="0" height="250" border="0" align="bottom"></a></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="240" height="179" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 250px; direction: ltr;"><div align="right"><font style="" face="Mihan-Iransans">عنوان فارسی: پدیده های انتقال<br></font></div><br><font color="#CC0000">Title</font>: Transport Phenomena 2th Ed<br><font color="#CC0000">Authors</font>: R. Byron Bird,‎ Warren E. Stewart,‎ Edwin N. Lightfoot<br>Wiley | 2002 | 914 pages | True PDF | 21.4 MB<br><font color="#CC0000">Source</font>: <a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">Process Engineering Channel</a><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">منبع: <font size="1"><a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">کانال مهندسی فرآیند</a></font></font></div></td></tr></tbody></table><font size="1" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.<br></font></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-12-03T03:00:00+01:00 processeng.ir ادمین کانال اصول اساسی و محاسبات در مهندسی شیمی http://processeng.ir/post/41 <div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering 8th | Telegram ID @ProcessEng">Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering 8th</a><br><br></font></font></div><div align="center"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 500px;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering 8th @ProcessEng"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/648/1942455/PDF/022.png" alt="Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering 8th @ProcessEng" width="250" vspace="0" hspace="0" height="250" border="0" align="bottom"></a></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="240" height="179" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 250px; direction: ltr;"><div align="right"><font style="" face="Mihan-Iransans">عنوان فارسی: اصول اساسی و محاسبات در مهندسی شیمی (موازنه و مواد انرژی)<br></font></div><br><font color="#CC0000">Title</font>: Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering 8th<br><font color="#CC0000">Authors</font>: David M. Himmelblau, James B. Riggs<br>Prentice Hall | English | 2012 | 857 pages | True PDF | 49.1 MB<br><font color="#CC0000">Source</font>: <a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">Process Engineering Channel</a><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">منبع: <font size="1"><a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">کانال مهندسی فرآیند</a></font></font></div></td></tr></tbody></table><font size="1" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.<br></font></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-11-30T03:00:00+01:00 processeng.ir ادمین کانال دیکشنری مهندسی شیمی http://processeng.ir/post/40 <div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://processeng.ir" target="" title="A Dictionary of Chemical Engineering | Telegram ID @ProcessEng">A Dictionary of Chemical Engineering</a><br><br></font></font></div><div align="center"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 500px;" align="" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><a href="http://processeng.ir" target="" title="A Dictionary of Chemical Engineering @ProcessEng"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/648/1942455/PDF/020.png" alt="A Dictionary of Chemical Engineering @ProcessEng" align="bottom" width="250" vspace="0" hspace="0" height="250" border="0"></a></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="" width="240" height="179" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 250px; direction: ltr;"><div align="right"><font style="" face="Mihan-Iransans">عنوان فارسی: دیکشنری مهندسی شیمی<br></font></div><br><font color="#CC0000">Title</font>: A Dictionary of Chemical Engineering<br><font color="#CC0000">Author</font>: Carl Schaschke<br>Elsevier | English | 2012 | 860 pages | True PDF | 19.5 MB<br><font color="#CC0000">Source</font>: <a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">Process Engineering Channel</a><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">منبع: <font size="1"><a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">کانال مهندسی فرآیند</a></font></font></div></td></tr></tbody></table><font face="Mihan-Iransans" size="1">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.<br></font></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-11-24T15:00:00+01:00 processeng.ir ادمین کانال مدلسازی مولتی فیزیک با استفاده از نرم افزار کامسول و متلب http://processeng.ir/post/39 <div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Multiphysics Modeling Using COMSOL®5 and MATLAB | Telegram ID @ProcessEng">Multiphysics Modeling Using COMSOL®5 and MATLAB</a><br><br></font></font></div><div align="center"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 500px;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Multiphysics Modeling Using COMSOL®5 and MATLAB @ProcessEng"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/648/1942455/PDF/019.png" alt="Multiphysics Modeling Using COMSOL®5 and MATLAB @ProcessEng" width="250" vspace="0" hspace="0" height="250" border="0" align="bottom"></a></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="240" height="179" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 250px; direction: ltr;"><div align="right"><font style="" face="Mihan-Iransans">عنوان فارسی: مدلسازی مولتی فیزیک با استفاده از نرم افزار کامسول و متلب<br></font></div><br><font color="#CC0000">Title</font>: Multiphysics Modeling Using COMSOL®5 and MATLAB<br><font color="#CC0000">Author's</font>: Roger W. Pryor<br>Merc Learning and Information | English | 2016 | 547 pages | True PDF | 22.5 MB<br><font color="#CC0000">Source</font>: <a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">Process Engineering Channel</a><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">منبع: <font size="1"><a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">کانال مهندسی فرآیند</a></font></font></div></td></tr></tbody></table><font size="1" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.<br></font></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-11-21T05:00:00+01:00 processeng.ir ادمین کانال تجهیزات فرایند شیمیایی http://processeng.ir/post/38 <div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Chemical Process Equipment 3rd ed | Telegram ID @ProcessEng">Chemical Process Equipment 3rd ed</a><br><br></font></font></div><div align="center"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 500px;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Chemical Process Equipment 3rd ed @ProcessEng"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/648/1942455/PDF/018.png" alt="Chemical Process Equipment 3rd ed | Telegram ID @ProcessEng" width="250" vspace="0" hspace="0" height="250" border="0" align="bottom"></a></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="240" height="179" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 250px; direction: ltr;"><div align="right"><font style="" face="Mihan-Iransans">عنوان فارسی: تجهیزات فرایند شیمیایی<br></font></div><br><font color="#CC0000">Title</font>: Chemical Process Equipment 3rd ed<br><font color="#CC0000">Author's</font>: James R. Couper, W. Roy Penney, James R. Fair, Stanley M. Walas<br>Elsevier | English | 2012 | 860 pages | True PDF | 19.5 MB<br><font color="#CC0000">Source</font>: <a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">Process Engineering Channel</a><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">منبع: <font size="1"><a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">کانال مهندسی فرآیند</a></font></font></div></td></tr></tbody></table><font size="1" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.<br></font></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-11-17T07:00:00+01:00 processeng.ir ادمین کانال کنترل، بهینه سازی و تنظیم تقطیر http://processeng.ir/post/37 <div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Distillation Control, Optimization, And Tuning | Telegram ID @ProcessEng">Distillation Control, Optimization And Tuning</a><br><br></font></font></div><div align="center"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 500px;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Distillation Control, Optimization, And Tuning @ProcessEng"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/648/1942455/PDF/017.png" alt="Distillation Control, Optimization, And Tuning @ProcessEng" width="250" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="250"></a></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="240" cellspacing="1" cellpadding="1" align="" height="179"><tbody><tr><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 250px; direction: ltr;"><div align="right"><font style="" face="Mihan-Iransans">عنوان فارسی: کنترل، بهینه سازی و تنظیم تقطیر<br></font></div><br><font color="#CC0000">Title</font>: Distillation Control, Optimization And Tuning<br><font color="#CC0000">Author</font>: Lanny Robbins<br>Taylor and Francis Group | English | 2011 | 138 Pages | True PDF | 2.3 MB<br><font color="#CC0000">Source</font>: <a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">Process Engineering Channel</a><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">منبع: <font size="1"><a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">کانال مهندسی فرآیند</a></font></font></div></td></tr></tbody></table><font size="1" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.<br></font></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-11-12T21:02:00+01:00 processeng.ir ادمین کانال اصول و مطالعات موردی طراحی همزمان http://processeng.ir/post/36 <div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Principles and Case Studies of Simultaneous Design | Telegram ID @ProcessEng">Principles and Case Studies of Simultaneous Design </a><br><br></font></font></div><div align="center"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 500px;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/648/1942455/PDF/016.png" alt="Essential MATLAB for Engineers and Scientists 5th Edition @ProcessEng" width="250" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="250"></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="240" cellspacing="1" cellpadding="1" align="" height="179"><tbody><tr><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 250px; direction: ltr;"><div align="right"><font style="" face="Mihan-Iransans">عنوان فارسی: اصول و مطالعات موردی طراحی همزمان<br></font></div><br><font color="#CC0000">Title</font>: Principles and Case Studies of Simultaneous Design<br><font color="#CC0000">Author</font>: William L. Luyben<br>John Wiley &amp; Sons | English | 2011 | 329 pages | PDF | 10.9 MB<br><font color="#CC0000">Source</font>: <a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">Process Engineering Channel</a><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">منبع: <font size="1"><a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">کانال مهندسی فرآیند</a></font></font></div></td></tr></tbody></table><font size="1" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.<br></font></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-11-07T13:00:00+01:00 processeng.ir ادمین کانال ضروریات نرم افزار متلب برای مهندسان و دانشمندان http://processeng.ir/post/35 <div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Essential MATLAB for Engineers and Scientists 5th Edition | Telegram ID @ProcessEng">Essential MATLAB for Engineers and Scientists 5th Edition </a><br><br></font></font></div><div align="center"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 500px;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/648/1942455/PDF/015.png" alt="Essential MATLAB for Engineers and Scientists 5th Edition @ProcessEng" width="250" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="250"></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="240" cellspacing="1" cellpadding="1" align="" height="179"><tbody><tr><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 250px; direction: ltr;"><div align="right"><font style="" face="Mihan-Iransans">عنوان فارسی: ضروریات نرم افزار متلب برای مهندسان و دانشمندان<br></font></div><br><font color="#CC0000">Title</font>: Essential MATLAB for Engineers and Scientists 5th Edition<br><font color="#CC0000">Author's</font>: Brian Hahn, Dan Valentine<br>Academic Press | 2013 | 401 pages | True PDF | 23.5 MB<br><font color="#CC0000">Source</font>: <a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">Process Engineering Channel</a><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">منبع: <font size="1"><a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">کانال مهندسی فرآیند</a></font></font></div></td></tr></tbody></table><font size="1" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.<br></font></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-11-02T15:00:00+01:00 processeng.ir ادمین کانال طراحی تقطیر و کنترل آن با شبیه سازی اسپن http://processeng.ir/post/34 <div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Distillation Design and Control Using Aspen Simulation, 2nd Edition | Telegram ID @ProcessEng">Distillation Design and Control Using Aspen Simulation, 2nd Edition </a><br><br></font></font></div><div align="center"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 500px;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/648/1942455/PDF/014.png" alt="Distillation Design and Control Using Aspen Simulation, 2nd Edition @ProcessEng" width="250" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="250"></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="240" cellspacing="1" cellpadding="1" align="" height="179"><tbody><tr><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 250px; direction: ltr;"><div align="right"><font style="" face="Mihan-Iransans">عنوان فارسی: طراحی تقطیر و کنترل آن با شبیه سازی اسپن پلاس<br></font></div><br><font color="#CC0000">Title</font>: Distillation Design and Control Using Aspen Simulation, 2nd Edition<br><font color="#CC0000">Author</font>: William L. Luyben<br>John Wiley &amp; Sons | 2013 | 510 Pages | True PDF | 59.9 MB<br><font color="#CC0000">Source</font>: <a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">Process Engineering Channel</a><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">منبع: <font size="1"><a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">کانال مهندسی فرآیند</a></font></font></div></td></tr></tbody></table><font size="1" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.<br></font></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-10-26T16:25:00+01:00 processeng.ir ادمین کانال آنالیز پینچ و انتگراسیون فرآیند http://processeng.ir/post/33 <div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Pinch Analysis and Process Integration 2th edition | Telegram ID @ProcessEng">Pinch Analysis and Process Integration 2th edition </a><br><br></font></font></div><div align="center"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 500px;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><a href="http://ProcessEng.Ir" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/648/1942455/PDF/013.png" alt="Pinch Analysis and Process Integration 2th edition @ProcessEng" width="250" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="250"></a></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="240" cellspacing="1" cellpadding="1" align="" height="179"><tbody><tr><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 250px; direction: ltr;"><div align="right"><font style="" face="Mihan-Iransans">عنوان فارسی: آنالیز پینچ و انتگراسیون فرآیند<br></font></div><br><font color="#CC0000">Title</font>: Pinch Analysis and Process Integration 2th edition<br>A User Guide on Process Integration for<br>the Efficient Use of Energy<br><font color="#CC0000">Author</font>: Ian C. Kemp<br>Butterworth-Heinemann | English | 2007 | 415 pages | True PDF | 6.3 MB<br><font color="#CC0000">Source</font>: <a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">Process Engineering Channel</a><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">منبع: <font size="1"><a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">کانال مهندسی فرآیند</a></font></font></div></td></tr></tbody></table><font size="1" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.<br></font></td></tr></tbody></table></div><hr><div align="left"><font color="#FF0000">Notes:</font> The authors of the First Edition were: B. Linnhoff, D.W. Townsend, D. Boland, G.F. Hewitt,B.E.A. Thomas, A.R. Guy and R.H. Marsland</div> text/html 2017-10-19T17:06:05+01:00 processeng.ir ادمین کانال هندبوک مهندسی شیمی پری http://processeng.ir/post/29 <div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, 8th | Telegram ID @ProcessEng">Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, 8th </a><br><br></font></font></div><div align="center"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 500px;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><a href="http://ProcessEng.Ir" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/648/1942455/PDF/012.png" alt="Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, 8th @ProcessEng" width="250" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="250"></a></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="240" cellspacing="1" cellpadding="1" align="" height="179"><tbody><tr><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 250px; direction: ltr;"><div align="right"><font style="" face="Mihan-Iransans">عنوان فارسی: هندبوک مهندسی شیمی پری نسخه 8<br></font></div><br><font color="#CC0000">Title</font>: Perry’s Chemical Engineers’ Handbook 8th edition<br><font color="#CC0000">Author</font>: Robert H. Perry<br>McGraw-Hill |English | 2008 | 2735 pages | True PDF | 84.6 M<br><font color="#CC0000">Source</font>: <a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">Process Engineering Channel</a><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">منبع: <font size="1"><a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">کانال مهندسی فرآیند</a></font></font></div></td></tr></tbody></table><font size="1" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.<br></font></td></tr></tbody></table></div><hr><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"> </font></font> text/html 2017-05-11T10:00:00+01:00 processeng.ir ادمین کانال قوانین سرانگشتی مهندسی شیمی http://processeng.ir/post/24 <div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Rules of Thumb for Chemical Engineers, 5th ed | Telegram ID @ProcessEng">Rules of Thumb for Chemical Engineers, 5th ed</a><br><br></font></font></div><div align="center"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 500px;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><a href="http://ProcessEng.Ir" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/648/1942455/PDF/011.png" alt="Rules of Thumb for Chemical Engineers, 5th ed&nbsp;@ProcessEng" width="250" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="250"></a></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="240" cellspacing="1" cellpadding="1" align="" height="179"><tbody><tr><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 250px; direction: ltr;"><div align="right"><font style="" face="Mihan-Iransans">عنوان فارسی: قوانین سرانگشتی مهندسی شیمی<br></font></div><br><font color="#CC0000">Title</font>: Rules of Thumb for Chemical Engineers, 5th ed<br><font color="#CC0000">Author</font>: Stephen Hall<br>Gulf Professional Publishing | English | 2012 | 452 pages | True PDF | 24.1 MB<br><font color="#CC0000">Source</font>: <a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">Process Engineering Channel</a><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">منبع: <font size="1"><a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">کانال مهندسی فرآیند</a></font></font></div></td></tr></tbody></table><font size="1" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.<br></font></td></tr></tbody></table></div><hr><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"> </font></font> text/html 2017-05-07T11:00:00+01:00 processeng.ir ادمین کانال مرجع طراحی فرآیند کاربردی لودویگ جلد سوم http://processeng.ir/post/23 <div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><a href="http://processeng.ir" target="" title="Applied Process Design Volume 3, 3rd ed | Telegram ID @ProcessEng">Applied Process Design Volume 3, 3rd ed</a><br><a href="http://processeng.ir" target="" title="Applied Process Design Volume 3, 3rd ed | Telegram ID @ProcessEng">for Chemical and Petrochemical Plants</a><br></font></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span class="st"><span dir="rtl"></span></span><br><a href="http://processeng.ir/post/22" target="" title="A Numerical Primer for the Chemical Engineer | Telegram ID @ProcessEng"></a></font></font></div><div align="center"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 500px;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><a href="http://ProcessEng.Ir" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/648/1942455/PDF/010.png" alt="Applied Process Design Volume 3, 3rd ed @ProcessEng" width="250" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="250"></a></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 250px;"><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="240" cellspacing="1" cellpadding="1" align="" height="179"><tbody><tr><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 250px; direction: ltr;"><div align="right"><font style="" face="Mihan-Iransans">عنوان فارسی: مرجع طراحی فرآیند کاربردی لودویگ جلد سوم<br></font></div><br><font color="#CC0000">Title</font>: Applied Process Design Volume 3, 3rd ed<br><span class="st"><span dir="rtl">for Chemical and Petrochemical Plants</span></span><br><font color="#CC0000">Author</font>: By Ernest E. Ludwig<br>Gulf Professional Publishing | English | 2001 | 703 pages | True PDF | 24.3 MB<br><font color="#CC0000">Source</font>: <a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">Process Engineering Channel</a><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">منبع: <font size="1"><a href="https://t.me/ProcessEng" target="" title="">کانال مهندسی فرآیند</a></font></font></div></td></tr></tbody></table><font size="1" face="Mihan-Iransans">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.<br></font></td></tr></tbody></table></div><hr>